Til alle dere som har billetter til arrangementer som blir avlyst; ta en for laget og ikke be om å få billetten refundert. Det er mange små aktører som risikerer å få livsgrunnlaget sitt revet bort. Har du mulighet til å ofre disse kronene så gjør det.🤜🏼🤛🏼
kopier gjerne, det har jeg gjort😊

Her er vaske tips: